Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ bị bạo hành về tinh thần và thể chất: