Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên nào dành cho chàng trai với hoàn cảnh éo le?