Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với quý ông 75 tuổi: mỗi người phải biết trân trọng những thứ mình có, đừng làm điều gì quá đáng để các con coi thường: