Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ ở vào hoàn cảnh phải tự lo toan, thu vén chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, chồng đi làm nhưng lại giữ chặt tiền, không đưa cho vợ đồng nào: