Phân tích cụ thể các chính sách hỗ trợ mà người dân, doanh nghiệp được hưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thực hiện Nghị định 52/NĐ-CP, các doanh nghiệp đã được giãn, hoãn thuế 115 ngàn tỷ đồng, được miễn, giảm thuế theo Nghị định 92/NĐ-CP hơn 21 ngàn tỷ đồng. Gói chính sách tài khóa được điều hành một cách linh hoạt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải thích: “Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 đã hoàn thành, thu ngân sách vượt dự toán đề ra, chi ngân sách đảm bảo bám sát dự toán, bội chi ngân sách được đảm bảo theo quy định 4% của Quốc hội. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, cũng như phòng, chống dịch bệnh, với tổng mức khoảng 200 ngàn tỷ đồng”.

Có ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng dư địa của nợ công còn lớn, cần tăng bội chi ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, dư địa không còn nhiều, vì so với giai đoạn 2016 - 2020, tổng vay của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tăng gấp 1,7 lần. Nợ công của năm 2025 gấp 1,6 lần so với năm 2020 khoảng 45,6% GDP theo cách tính GDP mới, ngưỡng cho phép là 55%. Nợ Chính phủ giai đoạn 2021-2025 là 41,8%, theo GDP mới, cũng chưa vượt ngưỡng 45%.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin thêm: “Tuy nhiên, chúng tôi rất ủng hộ các gói kích cầu để đảm bảo thúc đẩy kinh tế phát triển và sau đấy quay trở lại thu ngân sách. Tăng bội chi trong năm nay, thì giảm bội chi trong các năm sau, như vậy trong cả giai đoạn, chúng ta vẫn đảm bảo được. Chúng tôi đang tham mưu cho Chính phủ gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng 20 ngàn tỷ đồng, hai năm khoảng 40 ngàn tỷ đồng. Như vậy, nếu hỗ trợ 4% thì chúng ta có 1 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy sản lượng, từ đó tăng thu, giảm bội chi ngân sách vào những thời kỳ sau”.

"Đã có cơ chế ưu đãi đối với khu công nghiệp sinh thái. Đối với khu kinh tế, hiện nay cả nước có 18 khu kinh tế và 377 khu công nghiệp, tổng cộng là 395. Các khu này đã có chính sách ưu đãi như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 5% của 9 năm tiếp theo, cùng một số chính sách khác".

Hiện nay Chính phủ xây dựng đề án phân cấp quản lý ngân sách, tăng tính chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương, đồng thời sẽ sửa Luật Ngân sách vào thời gian tới.

Liên quan đến ý kiến thu ngân sách năm 2022 thấp hơn so với kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính giải trình, có những giai đoạn đột xuất, bất thường và các cơ chế, chính sách thay đổi thì tốc độ thu ngân sách không tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng GDP. Thực tế giai đoạn năm 2011-2012, tăng trưởng phục hồi kinh tế là 5,25% nhưng thu ngân sách chỉ đạt 2,2%. Năm 2020, GDP tăng 2,91%, nhưng thực tế thu nội địa chỉ đạt 1,6%, trong đó khu vực doanh nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận với các bộ, ban, ngành và các địa phương rất kỹ, xin đại biểu hết sức ủng hộ. Ngân sách năm 2021, thu nội địa tăng lên 7.200 tỷ đồng từ phát sinh của năm 2020 trở về trước, truy thu thuế nhà thầu của Formosa được 2.257 tỷ đồng, xử lý thu chênh lệch giá khí trong bao tiêu sản phẩm 2.457 tỷ đồng, thu ngân sách đối với các khoản khác là 2.500 tỷ đồng và phát sinh đột biến 2.997 tỷ đồng tiền thuê đất của Đại sứ quán Mỹ. Một số khoản thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên 22.800 tỷ đồng như chứng khoán, bất động sản, khối tài chính, ngân hàng và hoạt động sáp nhập, chuyển nhượng vốn và các hoạt động lắp ráp xe ôtô. Thu dầu thô cũng tăng lên 12 ngàn tỷ đồng, thu xuất, nhập khẩu tăng lên 10.500 tỷ đồng.”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bày tỏ.