Sáng nay, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp.Trong đó, sẽ xem xét, thông qua 10 dự luật như: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi…Xem xét, thông qua 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Nghệ An...

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác bao gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược...

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại khai mạc kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái khẳng định: Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống người dân không ngừng được cải thiện; số hộ gia đình có thu nhập tăng lên và ổn định đạt hơn 94 %. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục được nâng lên; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Cơ bản bảo đảm thuốc, vật tư y tế và vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. “Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội . Phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được triển khai rộng khắp. Công tác dân tộc, tôn giáo, người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện tốt. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 8 bậc, xếp thứ 107/193. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143”.

Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như sự mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Nhóm phóng viên VOV2 sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV trên sóng phát thanh và các nền tảng của Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).