Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước là sự kiện thường niên đã được Bộ Tài chính tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý, xây dựng chính sách, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực CNTT, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về những xu hướng mới trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành Tài chính. Năm nay, chủ đề của Hội thảo - Triển làm là "Dữ liệu số - nền tàng phát triển tài chính số bền vững".

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, trên thế giới và ở Việt Nam, tài chính số đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tài chính số cải thiện sự ổn định của hệ thống tài chính, mang lại lợi ích cho người sử dụng các dịch vụ tài chính, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, chính phủ và nền kinh tế nói chung; tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính, đặc biệt đối với các đối tượng có thu nhập thấp, góp phần quan trọng thực hiện tài chính toàn diện.

Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai xây dựng, ban hành các chiến lược, kế hoạch hành động ở tầm quốc gia về dữ liệu bao gồm cả chiến lược dữ liệu quốc gia nói chung đến các chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia về dữ liệu mở, dữ liệu lớn (Big data) nói riêng để phát triển dữ liệu, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác để tạo ra giá trị.

Với ngành Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, xác định năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia với 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Với vai trò của mình, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 về kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và Xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng. Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy phát triển dữ liệu lớn về tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, triển khai nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép mỗi cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với cơ quan thuế…

Nhằm góp phần đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, VDF 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chiến lược, giải pháp tạo lập, khai thác và kết nối dữ liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực thuế nói riêng.

Hội thảo - Triển lãm VDF - 2023 gồm Phiên Toàn thể và 02 phiên chuyên đề được tổ chức song song.

Tại Phiên toàn thể với chủ đề: Dữ liệu số - Nền tảng phát triển tài chính số bền vững. Các diễn giả, các chuyên gia, các nhà quản lý tập trung thảo luận, chia sẻ các vấn đề: Huy động nguồn lực tài chính quốc gia cho phát triển bền vững dựa trên dữ liệu số đến năm 2030; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và phát triển dữ liệu ngành Tài chính; Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro; xu hướng và một số trường hợp phân tích dữ liệu ngành thuế, tài chính và giới thiệu kinh nghiệm, năng lực triển khai của Đơn vị cung cấp; ứng dụng Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy phát triển kinh tế và các nội dung về dữ liệu số và kết nối thông minh trong lĩnh vực tài chính nói chung và thuế nói riêng.

Phiên Chuyên đề: Đổi mới quản lý thuế trong nền kinh tế số tập trung thảo luận về: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu để phát triển và chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử; quản lý rủi ro cho lĩnh vực thuế trong kỷ nguyên số; bảo mật dữ liệu quan trọng trước các cuộc tấn công mạng; Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế và đổi mới công tác quản lý Thuế.

Bên cạnh đó, phiên Chuyên đề với chủ đề: “Tối ưu hóa dữ liệu số trong chuyển đổi số ngành tài chính”, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm: Khai thác sức mạnh của công nghệ AI và Blockchain trong các phần mềm quản lý tài chính; Tạo đột phá trong thanh toán điện tử tại Việt Nam; trung tâm dữ liệu thế hệ mới cho lĩnh vực tài chính; nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) cho ngành Tài chính; quản lý và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây: Thách thức và giải pháp; hạ tầng nền tảng mở cho chuyển đổi số ngành Tài chính; các nội dung về tối ưu hóa dữ liệu số ngành Tài chính.

Trong khuôn khổ VDF - 2023, Bộ Tài chính còn tổ chức triển lãm Về các kết quả ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính nói chung và thuế nói riêng. Bên cạnh đó là các gian hàng của các đơn vị với các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như các công nghệ về lưu trữ, phân tích dữ liệu lớn.