Trả lời phỏng vấn VOV2, ông Lữ Thanh Hải - Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa (Công ty Truyền tải điện 1) cho biết: Ngoài việc đảm bảo 2 đường dây 500kV mạch 1, mạch 2 cung đoạn Trung – Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang chỉ đạo mua điện của Lào; Tập trung chỉ đạo một số dự án duy tu bảo dưỡng; EVNNPT đã được Chính phủ chấp nhận đầu tư dự án thêm 2 cung đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, và NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Cố gắng 6/2024 đi vào vận hành, công suất gấp đôi…

Nghe chương trình tại đây: