Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 3 khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, có 18 nhiệm vụ trọng tâm và 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 8 Nghị quyết chuyên đề; 12 chủ trương và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp uỷ phụ trách triển khai thực hiện.

Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mai Sơn cho biết, đến nay, Mai Sơn có 06/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20; 12/19 chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ; 01/19 chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện (thu ngân sách trên địa bàn, theo Nghị quyết đến 2025 là 820 tỷ đồng, nhưng kết quả luỹ kế đến nay mới đạt 404 tỷ đồng); kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (tỷ lệ giảm nghèo bình quân đều trên 2%/năm); an ninh, quốc phòng được đảm bảo; công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn và phát triển hợp tác xã. Hiện nay, toàn huyện có 181 HTX, tăng 54 HTX so với năm 2020, trong đó có 26 hợp tác xã của bản. Diện tích cây ăn quả đạt 11.200 ha (tăng 635 ha so với năm 2020), trong đó 4.201 ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 1.800 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, 1.119,0 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 1.373,7 ha được cấp mã vùng trồng, có 3 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 1.373,7 ha (trong đó 02 vùng cà phê với diện tích 1.039,5 ha, 01 vùng Na diện tích 334,2 ha), có 20 sản phẩm OCOP (trong đó 10 sản phẩm 4 sao, 10 sản phẩm 3 sao).

Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đầu tư đồng bộ, cùng với việc triển khai thực hiện 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy kết hợp với nguồn lực đầu tư của nhà nước: Tập trung triển khai đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện (Trụ sở trung tâm hành chính - chính trị huyện; tuyến đường từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót; tuyến đường từ xã Mường Chanh (bản Hịa) đến trung tâm xã Chiềng Nơi; Khu Tưởng niệm tâm linh thuộc Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II; Khu di tích lịch sử Gốc Me …); Hệ thống đường huyện, đường xã được đầu tư cải tạo, nâng cấp; 21/21 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; nhiều tuyến đường kết nối giao thông liên vùng được triển khai (tuyến tránh thành phố Sơn La; tuyến đường từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót; tuyến đường từ xã Mường Chanh (bản Hịa) đến trung tâm xã Chiềng Nơi; tuyến đường giao thông kết nối khu sản xuất bản Trạm Cầu, xã Chiềng Sung đến khu công nghiệp Mai Sơn..); nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, cổng bản, cổng nhà ... được triển khai theo chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy (triển khai mở rộng 213 tuyến, với chiều dài 282 km; có có 137/291 bản, tiểu khu cổng bản, 237/291 bản, tiểu khu có sân thể thao, 17.280/39.283 hộ có cổng nhà và đèn chiếu sáng). Một số công trình thủy lợi được đầu tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh, chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; tỷ lệ số hộ được dùng điện lưới quốc gia 99,05%; 100% số hộ ở khu vực đô thị được sử dụng nước sạch; 98% số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá cán bộ, đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ kế cận; thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức các cơ quan, đơn vị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đến hết nay có 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã có trình độ đạt chuẩn (đạt 100% Nghị quyết). Đội ngũ các bộ quản lý, nhà giáo được quan tâm bổ sung và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ so với năm học trước (đến nay có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia). Đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện (tỷ lệ số bác sỹ/10.000 dân đạt 6,92). Nguồn nhân lực trong sự nghiệp văn hóa - thể thao được quan tâm đảm bảo về cơ cấu, chất lượng. Chỉ đạo gắn liền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các Chương trình giải quyết việc làm; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác; thực hiện tốt các chính sách, cơ chế và hình thức tổ chức thích hợp của tỉnh, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển đào tạo nghề cho lao động gắn liền với công tác tạo việc làm.

6 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết ĐH Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hợp tác xã thành lập mới được 83/30 HTX, đạt 276,7%;

- Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 66,67%, vượt chỉ tiêu 8,6%;

- Tỷ lệ người sử dụng Internet (đạt 50% bằng 100% so Nghị quyết), tỷ lệ số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam, xem được Đài truyền hình Việt Nam đạt 100%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025) từ 2%, đạt theo kế hoạch hằng năm;

- Diện tích trồng rừng mới tập trung (819,2/750 ha, đạt 109,2%); khoanh nuôi tái sinh rừng (2.330,9/2.237,5 ha, đạt 104,2%); bảo vệ rừng (55.400,8/53.604,84 ha, đạt 103,4%); Tỷ lệ che phủ rừng (42,05%, đạt 100%));

- 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu trưởng được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ.

Để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư huyện ủy Mai Sơn cho biết, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào các mục tiêu trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu hiện nay còn đang chậm so với tiến độ. Bên cạnh đó cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và kiên trì thực hiện phương châm 5 rõ, 6 dám, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; khuyên khích cán bộ, đảng viên và nhân dân đổi mới, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Mời quý vị nghe đồng chí Hà Văn Bình cho biết về các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn (Sơn La) lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đây:

.