Với bao thế hệ người Việt Nam, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giản dị, gần gũi và đáng kính.

Ảnh: Tư liệu/TTXVN