Thúc đẩy xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ an toàn vệ sinh lao động

[VOV2] - Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam cần sớm thúc đẩy xây dựng Bộ chỉ số đánh giá an toàn vệ sinh lao động sát thực và mang tính dự báo để giúp các doanh nghiệp có biện pháp, kế hoạch khắc phục yếu kém trong công tác đảm bảo ATLĐ.

Thanh Hương

Việc tạo ra một môi trường lao động an toàn, vệ sinh luôn là yêu cầu bắt buộc, cần thiết và là trách nhiệm chung của các tổ chức, người lao động, người sử dụng lao động. Trong đó, việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động là một trong những công cụ chính để góp phần nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc. Tuy nhiên trong bối cảnh và thực tế hiện nay, làm thế nào để có thể xây dựng bộ chỉ số toàn diện đánh giá mức độ an toàn vệ sinh lao động hướng tới thương hiệu Việt Nam An toàn? Đây là vấn đề được chúng tôi cùng trao đổi bàn luận với ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục