5 năm qua (2018 – 2023) dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động quấy nhiễu trên nhiều lĩnh vực gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo 35.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 NQ/TW, Hội Cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành phố thường xuyên lồng ghép các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội vào các hội nghị, các hoạt động Hội trong sinh hoạt chính trị ở các tổ chức cơ sở. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận của CCB và nhân dân trong địa bàn về vấn đề nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước tình hình 1 số địa bàn có những vấn đề phức tạp, nảy sinh các điểm nóng, các cấp Hội đã theo dõi sát sao và chỉ đạo, hướng dẫn hội viên và nhân dân các phòng ngừa, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Là địa phương có diện tích rộng, địa bàn phức tạp với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên Ban chỉ đạo 35 của tỉnh Điện Biên cũng gặp nhiều khó khăn. Tỉnh có 19 dân tộc anh em, 29/129 xã phường biên giới, tỷ lệ nghèo chiếm 39%. Từ năm 1997 trở lại đây nhiều tổ chức tôn giáo trái phép manh nha hoạt động và lôi kéo người dân địa phương tham gia hoạt động. Trước tình hình đó, Hội CCB tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. "Trong các giải pháp, điều quan trọng là phải xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, am hiểu tiếng đồng bào, sử dụng CCB là con em các dân tộc nhưng phải có uy tín để tuyên truyền tới bà con các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước". Đồng chí Lưu Trọng Lư – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Hiên đa số hội viên CCB tuổi cao, nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh nên gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ thông tin cũng như kinh nghiệm trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Để giải quyết những khó khăn này trước hết Hội CCB phải là những người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, nắm chắc dư luận ở cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy cùng cấp, tổ chức chặt chẽ, đông viên nhau thực hiện chức năng phản biện xã hội, vận động CCB đoàn kết, giúp nhau trong mọi hoạt động.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch TW Hội CCBVN đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: chú trọng các vấn đề chính trị nhạy cảm, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo; cần có giải pháp “phủ xanh” thông tin tạo sức “đề kháng” cho toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân chủ động nhận diện các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng với đó là tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng trong và ngoài Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35.

Trung tướng Khuất Việt Dũng cũng đề nghị các cấp hội cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ sớm, từ xa, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân./.