Tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch hành động cho TP.HCM hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0” do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ tổ chức, nhiều phương án được đưa ra để thành phố xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án năng lượng phát tán đô thị Việt Nam tại TP.HCM đã được UBND thành phố phê duyệt năm 2022, Sở Công Thương là chủ dự án. Dự án này nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược và kế hoạch hướng tới phát thải ròng bằng 0 của TP.HCM; hỗ trợ các đơn vị phát thải khí nhà kính lớn nâng cao năng lực xây dựng báo cáo kiểm kê hằng năm; nghiên cứu biện pháp xây dựng nước hiệu quả trong các cơ sở công lập trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện các giải pháp như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh...

Trên cơ sở Chính phủ đã có quyết định phê duyệt lộ trình về chuyển đổi năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã triển khai nội dung này đến các hiệp hội, doanh nghiệp để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, thay đổi phương tiện cho phù hợp. Từ năm 2025 trở đi, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh với tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại TP.HCM đạt 25%./.