Chiều nay (20/12), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái” giai đoạn 2017 – 2021. Mục tiêu của dự án là nhằm tạo ra môi trường an toàn cho mọi trẻ em tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được phát triển một cách toàn diện; giúp trẻ em có kỹ năng thích ứng với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường năng lực và sự tham gia của trẻ em, cha mẹ, cộng đồng, chính quyền địa phương.

Dự án “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái” gồm hai hợp phần: chăm sóc, giáo dục trẻ thơ và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đối với trẻ em, được thực hiện tại hai tỉnh Lai Châu và Kon Tum. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Dự án cơ bản đã đạt các mục tiêu đặt ra và có tác động quan trọng đến các nhóm đối tượng hưởng lợi như: trẻ em, giáo viên, cha mẹ, tình nguyện viên, Hội viên phụ nữ, chính quyền địa phương... Các hoạt động dự án đã góp phần cải thiện sự phát triển của trẻ em tại địa bàn dự án: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại các xã dự án giảm rõ rệt tỷ lệ từ 25.68% năm 2017 xuống còn 14,37% năm 2021; kết quả học tập của trẻ 6-8 tuổi được cải thiện (94,30% trẻ lớp 2 đạt chuẩn môn Tiếng Việt và 96,35% đạt chuẩn môn toán).

Học sinh từ 8-15 tuổi được gia tăng năng lực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai/biến đổi khí hậu để tích cực thúc đẩy môi trường an toàn ở cộng đồng và trường học; cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em 0-8 tuổi và các điều kiện bảo đảm an toàn ở trường học. Cha mẹ có con 0-8 tuổi trong vùng dự án có khả năng tạo môi trường kích thích để trẻ phát triển toàn diện và được nâng cao kiến thức và kỹ năng về phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai/thích ứng với biến đổi khí hậu ở trường và cộng đồng.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng: “Các hoạt động của dự án đã có tác động tích cực đến nhận thức và chuyển đổi hành vi của cha mẹ, giáo viên, chính quyền địa phương thể hiện qua: chất lượng học tập của trẻ em dần cải thiện, trẻ ngày càng mạnh dạn tự tin hơn, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ được cải thiện rõ rệt. Dự án đã tạo hiệu ứng xã hội tốt và mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời, tạo nền tảng để tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả”.

Dự án đã phát huy hiệu quả nguồn lực, góp phần quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc, giáo dục trẻ em nhất là trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn khu công nghiệp khu chế xuất. Việc nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ ở ngoài vùng dự án đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai tại 46 tỉnh, thành, với 1115 Nhóm cha mẹ và hơn 42.670 thành viên tham gia.

Chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Và để trẻ được chăm sóc, phát triển toàn diện, cần sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình, nhà trường và cộng đồng.