Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng trên nguyên tắc là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước từng thời kỳ, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến và hy sinh của từng đối tượng. Tuy nhiên, mức chuẩn trợ cấp đối với người có công với cách mạng hiện nay là 1.624.000 đồng, áp dụng từ ngày 15/08/2019.

Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để chăm lo tốt hơn đời sống cho người có công với cách mạng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 01/07/2013 sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công để đảm bảo không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị. Thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, Cục người có công, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2021, trong đó có nội dung điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Mời quý vị nghe toàn bộ nội dung tư vấn, giải đáp của ông Nguyễn Xuân Long về chính sách với người có công và thân nhân của họ tại đây: