Cụ thể, trường THPT Phạm Hồng Thái hạ điểm chuẩn xuống còn 40,25 (hạ 0,5 điểm); THPT Cầu Giấy: 41,25 (hạ 0,25 điểm); THPT Yên Hòa: 41,50 (hạ 0,75 điểm); THPT Chu Văn An: 44,25 (hạ 0,25 điểm); THPT Tây Hồ: 38,25 (hạ 0,50 điểm)...

Điểm chuẩn của 28 trường THPT công lập sau khi điều điểm chuẩn cụ thể như sau:

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm.

Từ 8h ngày 11/7 đến 17h ngày 14/7 các trường thực hiện tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển bổ sung theo hình thức trực tiếp tại các trường THPT.

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp, chương trình thí điểm song bằng tú tài: