Lý do tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo được Bộ GD-ĐT lý giải là năm 2023, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển); vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh tăng 02 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo tại Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023; Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 08/8/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng theo Kế hoạch này.

Theo kế hoạch trước đó, ngày 20/8, Hệ thống lọc ảo lần 6 và trước 17h ngày 20/8/2023, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy theo kế hoạch mới, điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển của các cơ sở đào tạo sẽ có vào ngày 22/8.