Ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký quyết định số 3730 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Trong quyết định của Bộ GD-ĐT, thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) là 5 năm.

Quyết định của Bộ GD-ĐT quy định, các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11 năm 2022 của Bộ GG-ĐT.

Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên... tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của IELTS Australia Pty Ltd (Australia) và pháp luật của Việt Nam.

Như vậy, tổ chức IDP được phép tổ chức kỳ thi này trở lại sau đúng 1 tuần phát thông báo tạm hoãn. IDP là một trong 2 đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam, tổ chức thi IELTS tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng đã ký quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Hiện Hội đồng Anh - đơn vị còn lại sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam vẫn đang được Bộ GD-ĐT thẩm định đề án tổ chức, cấp chứng chỉ cho kỳ thi này.