Với thời gian làm bài 60 phút, chiều 29/6 hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

VOV2 (Đài TNVN) giới thiệu đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh (nguồn: hệ thống giáo dục HOCMAI)

Mã đề 403

Mã đề 409

Mã đề 422:

Mã đề 423:

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh: