Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Danh mục và chỉ tiêu chuyên ngành tuyển sinh năm 2021

Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển : chỉ tiêu 20

Thạc sĩ Chính sách công : chỉ tiêu 15

Thạc sĩ Công nghệ Nano: chỉ tiêu 10

Thạc sĩ Khu vực học: chỉ tiêu 15

Thạc sĩ Kĩ thuật hạ tầng: chỉ tiêu 10

Thạc sĩ Kĩ thuật môi trường: chỉ tiêu 15

Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu : chỉ tiêu 15

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh : chỉ tiêu 20

2. Lịch trình tuyển sinh : 3 đợt

Nhận hồ sơ

Từ tháng 01/2021 đến 25/03/2021

Từ 26/03/2021 đến 18/06/2021

Từ 19/06/2021 đến 30/07/2021

Thông báo danh sách phỏng vấn

26/03/2021

23/06/2021

03/08/2021

Phỏng vấn thí sinh

27 - 28/03/2021

26 - 27/06/2021

7 - 8/08/2021

Thông báo kết quả và nhập học

Tháng 04/2021

Tháng 07/2021

Tháng 08/2021

Khai giảng

Tháng 09/2021

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

4. Phương thức phỏng vấn

Ứng viên dự thi có thể lựa chọn 01 trong 02 phương thức phỏng vấn sau:

- Phỏng vấn trực tiếp: Ứng viên đến tại cơ sở đào tạo của Trường để tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám khảo;

- Phỏng vấn Online: Các ứng viên do điều kiện địa lý hoặc công tác không thể đến phỏng vấn trực tiếp tại Trường có thể đề xuất Hội đồng tuyển sinh cho phép phỏng vấn online thông qua kết nối Internet.

5. Thời gian và địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm chuyên môn

- Thí sinh dự tuyển xem yêu cầu về điều kiện văn bằng và kinh nghiệm công tác tại Phụ lục 1.

- Thí sinh dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/9/2021 đáp ứng được các yêu cầu trong thông báo này có thể dự tuyển với điều kiện sẽ nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi khai giảng khóa học.