Trường Phổ thông Song ngữ UNIGO được thành lập vào năm 2022 cung cấp lộ trình học từ lớp 1 đến lớp 9 với tính ưu việt khi kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia với chương trình giáo dục UNIGO. UNIGO College được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc của nền giáo dục Quốc gia đồng thời chắt lọc tinh hoa của khoa học giáo dục thế giới.

Môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người học tập trọn đời hoàn thiện và những nhà lãnh đạo nhân ái vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Mục tiêu: Trở thành trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại Việt Nam với danh tiếng trên toàn thế giới về sự xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Tại UNIGO College, 4 giá trị cốt lõi được lựa chọn làm nền tảng cho học sinh là: 4C -“Chuyên – Chính – Chăm - Chất”.

Với môi trường học tập chất lượng cao, môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh. Triết lý giáo dục của UNIGO College nhằm giúp người học được rèn luyện trí tuệ, được nâng cao năng lực, được phát triển nhân cách đúng đắn và được học cách hòa hợp “Trí - Năng - Nhân - Hòa”.

Học sinh của UNIGO College được nuôi dưỡng sự tò mò, rèn luyện các kỹ năng học tập trọn đòi để tự tìm tòi và nghiên cứu có định hướng. Học sinh nhiệt tình học hỏi và duy trì sự yêu thích đối với việc học trong một cộng đồng tin tưởng vào tư duy và năng lực bản thân với 5 tiêu chí: Hội nhập, Bản sắc, Chính trực, Kiên tâm và Xuất sắc.

Với mục tiêu tận tâm ươm dưỡng nhân tài, UNIGO có nhiều chương trình đào tạo: CHƯƠNG TRÌNH TIỀN TIỂU HỌC,CHƯƠNG TRÌNH SUMMER CAMP, CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NGÔN NGỮ.

Hoạt động phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người chủ động và toàn diện. Các hoạt động văn hóa thể thao: Bơi lội , chơi Golf, đọc sách, sân khấu kịch. trải nghiệm Farm, các hệ học Chất lượng cao và Tài năng ngôn ngữ trong không gian rộng 10 hec ta, học sinh được trải nghiệm với giáo viên người nước ngoài và các suất học bổng ưu đãi cao.