Môn Toán trong Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2024 có thời gian làm bài 120 phút.

Cô giáo Ths Trịnh Thu Vân - Tổ trưởng tổ Toán trường THPT Hoà Bình - La Trobe - Hà Nội đánh giá mức độ các câu hỏi của đề thi hợp lý, đảm bảo tính phân loại học sinh ở ý 3 bài hình và bài toán số 5. Đề thi vẫn đảm bảo 4 mức độ: Nhận biết (2đ), thông hiểu (3,5đ), vận dụng thấp (3,5đ), vận dụng cao (1đ). Học sinh học lực khá có thể đạt 7-8,5 điểm, học sinh có học lực giỏi có thể đạt 8,5 điểm trở lên.

Đáp án môn Toán (Theo gợi ý của Hệ thống giáo dục Hòa Bình Latrobe):