Đáp án môn thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT của Hà Nội theo gợi ý của Hệ thống giáo dục Hòa Bình - Latrobe:

Đáp án một số mã đề: