Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023:

Thông tin đăng ký xét tuyển

- Mã trường: XDA

- Tên trường: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

- Ngành/chuyên ngành, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển (Xem bảng dưới hoặc link đính kèm).

Liên hệ: Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường ĐHXDHN, P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, P Đồng Tâm, Q HBT, HN

Điện thoại: (024)38 694 711;

Hotline: 0869 071 382;

Email: tuyensinhdh@huce.edu.vn

https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai...