Năm nay, có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%. Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769, chiếm 4.66%.

Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.155, chiếm 3.33%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 323.187, chiếm 31,52%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 566.921, chiếm 55,30%.

Tổng số thí sinh dự thi là 1.012.398 đạt tỷ lệ 98,86% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 99,65 %; Toán: 99,63%; Khoa học Tự nhiên: 99.72%; Khoa học Xã hội: 99,62%; Ngoại ngữ: 99.61%.

Thí sinh có thể bấm vào đường link để tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023: https://vov2.vov.vn/tra-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023/

Dưới đây là phổ điểm chi tiết một số tổ hợp xét tuyển truyền thống gồm: A, A1, B, C, D

TỔ HỢP A00 (TOÁN-VẬT LÍ-HÓA HỌC)

TỔ HỢP A01 (TOÁN-VẬT LÍ-NGOẠI NGỮ)

TỔ HỢP B00 (TOÁN-HÓA HỌC-SINH HỌC)

TỔ HỢP C00 (NGỮ VĂN-LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ)

TỔ HỢP D01 (TOÁN-NGỮ VĂN-NGOẠI NGỮ)