Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng hiện đại, phù hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đang công tác ở các ngành, lĩnh vực khác nhau, chú trọng, nâng cao trình độ rèn luyện phong cách, trau dồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ giảng viên và học viên.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ, "dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt" đây là yêu cầu rất khác biệt của Học viện Chính trị Quốc gia Chí Minh.

"Vấn đề Học viện quan tâm hàng đầu, đó là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hiện Học viện có 4 giáo sư, 107 phó giáo sư, 535 tiến sĩ, 884 thạc sĩ, 271 cử nhân. Đó là lực lượng rất to lớn mà Đảng tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Học viện, để không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy, còn làm nhiệm vụ nghiên cứu và góp phần cho nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ này tục đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong và ngoài nước, phải được tiếp cận với kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao năng lực chuyên môn", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đối với các học viên, bà Trương Thị Mai yêu cầu xây dựng một niềm tự hào là học viên của Học viện Chính trị hàng đầu mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải tự giác nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện, toàn tâm, toàn ý tham gia hiệu quả nhất thời gian học tập tại Học viện.

Bà Trương Thị Mai tin tưởng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát huy truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, xứng đáng là Trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận của Đảng.

Diễn văn tại Lễ khai giảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, năm học mới 2023-2024 là thời điểm cả nước bước vào giai đoạn bản lề hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Học viện tiếp tục kiện toàn, đổi mới công tác quản lý đào tạo theo hướng sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống chương trình đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp- trung cấp đến cao cấp lý luận chính trị; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chương trình giảng dạy lý luận chính trị thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

“Ý thức sâu sắc trọng trách của mình là cơ quan đào tạo cán bộ, làm công việc gốc của Đảng, cho nên toàn hệ thống Học viện đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Nêu gương - Chất lượng - Hiệu quả”. Coi đây là tư tưởng chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ khai giảng, bà Trương Thị Mai đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng./.