Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa có quyết định trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA).

Những năm gần đây, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và kiểm định cơ sở giáo dục đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hầu hết các trường đại học trong cả nước quan tâm. Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) là một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn này.

Tính đến hết tháng 8 năm 2023, AUN-QA đã có 179 cơ sở giáo dục đại học là thành viên liên kết, trong đó Việt Nam đã có 50 trường. Để gia nhập nhóm thành viên liên kết, các trường nộp hồ sơ trong đó cung cấp các thông tin về quá trình hình thành, phát triển, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, cũng như định hướng, chiến lược trong mảng kiểm định và đảm bảo chất lượng. Hội đồng AUN xem xét, kiểm chứng và có sự sàng lọc đối với những cơ sở giáo dục đại học có nguyện vọng xin gia nhập.

Tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) đã hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ xin gia nhập thành viên liên kết của AUN .

Đánh giá cao những cam kết của Nhà trường trong đảm bảo chất lượng, cũng như những thành tựu mà Trường ĐHXDHN đã đạt được, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Tiến sĩ Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành của AUN đã gửi thư để chúc mừng và thông báo về việc Trường ĐHXDHN đã được chấp nhận trở thành thành viên liên kết của AUN-QA kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023, với sự nhất trí cao của các thành viên trong Hội đồng AUN tại cuộc họp ngày 13 tháng 6 năm 2023.