Hôm nay (18/3), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cán bộ cốt cán và người cao tuổi tiêu biểu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN, đại diện các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và cán bộ cốt cán, người cao tuổi tiêu biểu tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố với hơn 3500 đại biểu tham dự.

Hội nghị giới thiệu Chuyên đề: Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam; giới thiệu một số nội dung cơ bản cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó nhằm quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và NCT Việt Nam về những vấn đê về người cao tuổi Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong không khí phấn khởi, với tình cảm ấm áp, sự quan tâm gắn bó và trách nhiệm đối với NCT Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian trực tiếp nói chuyện với các đại biểu và NCT tiêu biểu cả nước về những vấn đề về NCT Việt Nam.

Với chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam”, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin định hướng một số hoạt động cho Hội Người cao tuổi trong thời gian tới các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh xu hướng già hóa rất nhanh ở Việt Nam. Từ đó Hội phải chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống, vật chất và tinh thần, tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” để “NCT được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh xã hội”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông tin một số tình hình Quốc tế và trong nước.

Thay mặt Ban Chấp hành TW Hội NCT Việt Nam và người cao tuổi cả nước, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình bày tỏ niềm trân trọng tiếp thu các nội dung định hướng, chỉ đạo, quán triệt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết số 27 của TW và thông tin một số tình hình quốc tế và trong nước của các đồng chí. Ông Bình cũng khẳng định, BCH Trung ương Hội sẽ xây dựng chương trình hành động cùng với các giải pháp thiết thực để chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất. Đồng thời kịp thời cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi, hướng dẫn các cấp hội tổ chức, thực hiện hiệu quả, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình còn giới thiệu một số nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sang tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu những định hướng, giải pháp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.

“Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, Hội NCT Việt Nam quyết tâm học tập, nắm vững, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định./.