Theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng đất là một loại tài sản và có thể thuộc quyền sử dụng riêng của một người hoặc quyền sử dụng chung của nhiều người. Do đó, nếu một thửa đất mà thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người thì họ đều có quyền đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Trong trường hợp, thửa đất tuy đứng tên một người nhưng lại có nguồn gốc là di sản thừa kế do cha mẹ để lại, nếu muốn để tất cả các đồng thừa kế đều đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thì để thuận tiện nhất, người đang đứng tên trên sổ đỏ cần làm thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất đối với thửa đất cho các đồng thừa kế.

Sau khi xác lập và công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, cũng như các thỏa thuận về việc các bên sẽ cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (cấp huyện) hoặc UBND cấp xã nơi có đất theo quy định của pháp luật.

Mời nghe luật sư Nguyễn Đức Hùng tư vấn về đứng tên sở hữu chung quyền sử dụng đất tại đây: