Cùng chiếm đoạt tài sản, tham ô khác lạm dụng tín nhiệm như thế nào?

[VOV2] - Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy cùng nhằm mục đích tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng có nhiều điểm khác nhau về dấu hiệu và chủ thể phạm tội.

Việt Anh

Theo quy định tại điều 353 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì tham ô là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Chức vụ, quyền hạn và tài sản bị chiếm đoạt trong trường hợp này phải có mối quan hệ với nhau. Vì có chức vụ, quyền hạn nên mới được quản lý tài sản và nhờ vào đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mình quản lý.

Cũng tương tự như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội tham ô không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu, được thực hiện do cố ý trực tiếp, nhằm mục đích chiếm đoạt được tài sản.

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đội thì mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội tham ô tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

  Tội tham ô tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài  sản
Khái niệm Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn  chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm  quản lý với giá trị từ hai triệu đồng trở lên  hoặc dưới hai triệu đồng.

Hành vi cố ý dịch chuyển 1 cách trái pháp  luật tài sản của người khác thành tài sản  của mình hoặc cho người khác mà mình  quan tâm bằng thủ đoạn lạm dụng tín  nhiệm có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới  năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu  đồng.

Chủ thể

Người có chức vụ, quyền hạn, đồng thời  phải là người có trách nhiệm quản lý đối  với tài sản chiếm đoạt.

Người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Dấu hiệu phạm tội

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm  đoạt, đánh tráo tài sản do mình quản lý thành tài sản cá nhân, làm mất đi 1 khối lượng tài sản nhất định của nhà nước hoặc  cơ quan, tổ chức mà người đó quản lý.

Lợi dụng lòng tin của người khác để vay,  mượn, thuê tài sản hoặc uy hiếp tinh thần  chủ tài sản buộc họ giao tài sản. Sau đó,  sử dụng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn chiếm  đoạt tài sản vào mục đích bất hợp pháp.
Căn cứ pháp lý Điều 353 Bộ luật hình sự 2015 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015
Hình phạt cao nhất Tử hình Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Để tìm hiểu rõ hơn về hành vi tham ô tài sản và chế tài hình sự đối với hành vi này, mời quý vị và các bạn nghe toàn bộ cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đội:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục