Góp ý vào Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu Trịnh Xuân An – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho rằng: Quy hoạch tổng thể quốc gia cần bảo đảm khả thi, hiệu quả, dễ đọc, dễ nhớ, dễ đánh giá và thuận lợi giám sát và thực hiện. "Quy hoạch tổng thể quốc gia phải là tổng hợp có chọn lọc, định hướng lớn để phát triển đất nước không phải là bản tập hợp hay phép cộng đơn giản của các quy hoạch thành phần hoặc nhắc lại một cách cơ học Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội lần thứ XIII của Đảng" - đại biểu Trịnh Xuân An góp ý.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng những nội dung "quy hoạch cứng" như về giao thông, đất đai, năng lượng và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh có thể chốt ở trong quy hoạch này. "Đối với những nội dung khác, thể xã hội hóa hoặc có thể mang tính định tính như vấn đề giáo dục, vấn đề y tế nên xác định là "quy hoạch mềm" để tránh đi vào quá chi tiết, xác định những chỉ tiêu quá cụ thể khiến bó khung, có thể làm hạn chế việc phát triển".

Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) góp ý: Quy hoạch tổng thể quốc gia cần chú trọng đến 4 vùng động lực kinh tế. Cụ thể, gồm Vùng động lực phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; vùng động lực phía Nam: TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng động lực miền Trung: khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi và vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long. Các cực tăng trưởng tương ứng của mỗi vùng là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Ngoại trừ Hà Nội và TP.HCM đã có định hướng phát triển đường sắt đô thị, đại biểu Trần Anh Tuấn cho rằng các địa phương trong 4 vùng động lực này cần tính toán về đường sắt đô thị để kết nối với cực tăng trưởng là Hà Nội và TP.HCM.

Cùng với đó, đại biểu Trần Anh Tuấn cũng băn khoăn Dự thảo chọn kịch bản cao song thực tế trong nước lại chưa hình thành được nhiều tập đoàn đủ mạnh ở các ngành động lực. Điều này dẫn đến việc khó khơi dậy tiềm năng, tạo tự chủ nền kinh tế.

Đưa ra ý kiến của mình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho biết: Dự thảo Nghị quyết nêu các mục tiêu phấn đấu còn chung chung chưa định lượng, như: dịch vụ xã hội chất lượng cao hơn, tốc độ phát triển cao, tính kết nối cao, khả năng cạnh tranh quốc tế cao. Đây là những mục tiêu chưa định lượng sẽ khó chọn được giải pháp để thực hiện. Trong Nghị quyết nêu giai đoạn 2031-2050 phấn đấu chỉ số phát triển con người ở mức rất cao và có chú thích rõ là chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người – PV) từ 0,8 trở lên, đây là mục tiêu có định lượng giúp chúng ta có kế hoạch đạt được tiêu chí của chỉ số này.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần rà soát lại để định lượng các mục tiêu, bởi nếu chúng ta đã có những con số rõ ràng sẽ có phương án phù hợp; định lượng mục tiêu giúp dễ dàng đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu ở các mốc thời gian.

Cùng với đó, Quy hoạch nêu mục tiêu phát triển đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Tầm nhìn đến năm 2050, là nước phát triển thu nhập cao. Về nội dung này, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nêu quan điểm, điều khác nhau dễ thấy giữa nước đang phát triển và nước phát triển đó là chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Đất nước đang phát triển vẫn còn suy nghĩ tiền nào của nấy, nếu sản phẩm trên thị trường mà không cạnh tranh bằng chất lượng thì không chỉ người tiêu dùng bị thiệt hại, mà những người làm ra sản phẩm chất lượng cũng bị cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh kiến nghị, trong Quy hoạch tổng thể quốc gia cần bổ sung nội dung phát triển hệ thống các trung tâm, cơ sở kiểm định chất lượng sản phẩm tầm cỡ khu vực, có lộ trình hoàn thiện pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn tiệm cận với các nền kinh tế mà chúng ta muốn đưa sản phẩm đến.

Giải trình thêm trước Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để triển khai các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch khác, cũng như để thu hút đầu tư đầu tư cho các các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Về mức độ chi tiết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Quy hoạch tổng thể đã đảm bảo tuân thủ là một bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tuân thủ theo quy định của Luật Quy hoạch.

Xác định quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ; tổ chức không gian phát triển của đất nước. Các nội dung chi tiết về phân chia tiểu vùng trong các vùng, liên kết nội vùng, định hướng phát triển cụ thể của từng ngành, từng tỉnh sẽ được quy hoạch cụ thể hóa ở các quy hoạch cấp thấp hơn để tránh sự trùng lắp và chồng chéo về nội dung của các quy hoạch.

Về các quan điểm phát triển và những trọng tâm, trọng điểm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ phân chia ra 2 giai đoạn. Giai đoạn trước 2030 phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo quan tâm các vấn đề về an sinh xã hội, môi trường, các đối tượng chính sách, những người nghèo, dân tộc thiểu số miền núi nhất là về y tế, giáo dục và văn hóa.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ hướng đến phát triển cân bằng, hài hòa và bền vững giữa các vùng miền và địa phương.

Về nguồn lực, để đạt được các mục tiêu đặt ra giai đoạn 2021-2030, ông Dũng cho biết cần 4,8 triệu tỷ đồng thông qua huy động tối đa từ nhà nước, tư nhân, PPP, FDI. "Sẽ phấn đấu trên tinh thần quyết tâm cao nhất, lợi thế so sánh, xu thế mới để đạt các mục tiêu đặt ra", ông Dũng nhấn mạnh.