Từ khóa tìm kiếm: tổng thể

Quy hoạch tổng thể quốc gia có dễ thực hiện?

[VOV2] - Sáng nay 7/1, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[VOV2] - Sáng nay 7/1, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vừa phê duyệt đã bất hợp lý

[VOV2] - Sau hơn 3 năm kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (1/1/2019), cho đến nay mới chỉ có 7 trong số 111 quy hoạch được phê duyệt. Nhưng số quy hoạch được duyệt này cũng bộc lộ ngay những bất cập.

[VOV2] - Sau hơn 3 năm kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (1/1/2019), cho đến nay mới chỉ có 7 trong số 111 quy hoạch được phê duyệt. Nhưng số quy hoạch được duyệt này cũng bộc lộ ngay những bất cập.