Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết:

Theo Điều 35 Bộ luật Lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (không cần lý do) nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Thời gian báo trước ít nhất; 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn; 30 ngày đối với hợp đồng có thời hạn từ 12 đến 36 tháng; 3 ngày làm việc đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng. (Đối với 1 số ngành, nghề, công việc đặc thù, thời gian báo trước được quy định riêng tại Điều 7 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp đặc biệt (tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động), người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Nếu lao động nữ mang thai và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi thì chỉ cần thông báo cho công ty và gửi kèm xác nhận đó là có quyền chấm dứt hợp đồng lao động.

Mời quý vị và các bạn nghe toàn bộ phần tư vấn của bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về “Hợp đồng lao động, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan”: