Kỳ họp thứ 3, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi. Trong đó có Điều 96, về việc tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho TNXP đã tham gia, hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Đối tượng áp dụng nghị định này là:

(1). TNXP có thành tích trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ đủ 24 tháng trở lên.

(2). TNXP hy sinh khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sỹ.

Mốc thời gian xét khen thưởng tính theo từng thời kì kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, cụ thể như sau:

(1). Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15/7/1950 đến ngày 20/5/1954.

(2). Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 21/7/1954 đến ngày 30/4/1975:

a). Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc;

b). Chống đế quốc Mỹ ở miền Nam;

c). Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1975.

(3). Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

a). Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến 07/01/1979;

b). Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988;

c). Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 đến 31/12/1988;

d). Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989;

đ). Truy quét Fulro từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992.

Thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” thuộc về chính quyền các cấp ở địa phương gồm:

(1). Chủ tịch UBND xã chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, đề nghị khen thưởng.

(2). Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo việc tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” trên địa bàn trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng.

(3). Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” trên địa bàn, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” qua Bộ Nội vụ.

Mời các bạn nghe toàn bộ cuộc trao đổi của phóng viên VOV với ông Ngô Văn Tuyến - Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra - Tuyên truyền, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam về nội dung này.