PV: Thưa luật sư, chứng nhận tham gia BHTG là văn bản xác nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) về việc tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi của người dân đã tham gia BHTG. Tuy nhiên, nhiều người còn băn khoăn, không biết những TCTD nào phải tham gia BHTG. Luật sư có thể giải thích cho thính giả của Đài TNVN được rõ?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ:

- Tổ chức tham gia BHTG là các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các TCTD.

PV: Nếu như khi vào một ngân hàng hoặc điểm giao dịch của TCTD nhận tiền gửi mà không niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG thì liệu rằng TCTD đó có tham gia BHTG không, thưa luật sư?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Trường hợp TCTD nhận tiền gửi không thuộc đối tượng tham gia BHTG thì không phải niêm yết Chứng nhận BHTG (Ví dụ: Ngân hàng chính sách, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính)

Trường hợp TCTD nhận tiền gửi thuộc đối tượng tham gia BHTG như tôi đã nói mà không niêm yết Chứng nhận BHTG là vi phạm quy định về việc niêm yết Chứng nhận BHTG và sẽ bị xử phạt. Người gửi tiền phát hiện điểm giao dịch của TCTD nhận tiền gửi không chấp hành đúng quy định về việc niêm yết Chứng nhận BHTG thì nên thông báo ngay cho BHTGVN để BHTGVN nhanh chóng xác minh và đề ra các biện pháp xử lí cần thiết nhằm đảm bảo tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

PV: Luật sư có thể cho biết trong trường hợp nào chứng nhận tham gia BHTG bị thu hồi?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Khoản 1 và 2, Điều 16, Luật BHTG quy định tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG khi:

- NHNN có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với TCTD theo quy định của pháp luật

- NHNN có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

PV: Vậy khi đã thu hồi rồi thì sau đó TCTD có được cấp lại chứng nhận tham gia BHTG hay không, thưa luật sư? Và nếu được thì sẽ được cấp lại trong trường hợp nào?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Điều 8, Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG ban hành kèm Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28/6/2016 của BHTGVN, quy định tổ chức tham gia BHTG được cấp lại Chứng nhận tham gia BHTG trong các trường hợp sau:

- Được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của NHNN.

- Bị mất, rách nát, hư hỏng Chứng nhận tham gia BHTG.

- Có sự thay đổi tên của tổ chức tham gia BHTG.

- Có sự thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG.

- Nhận được thông báo của BHTGVN về việc thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia BHTG.

PV: Thưa luật sư, có nhiều thính giả băn khoăn, khi tham gia BHTG, tổ chức tham gia BHTG có quyền và nghĩa vụ gì?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Điều 12 Luật BHTG quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG như sau:

- Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia BHTG.

- Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nộp phí BHTG đầy đủ và đúng thời hạn.

- Yêu cầu tổ chức BHTG chi trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHTG theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức BHTG theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức BHTG.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 quy định TCTD được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí BHTG.

Ngoài ra, tổ chức tham gia BHTG còn có nghĩa vụ nhận, quản lý và niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, nội dung của Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định pháp luật về BHTG.

PV: Trong trường hợp nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia BHTG thì người gửi tiền nên làm gì, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Hữu Toại:

Nếu người gửi tiền hoặc bất kỳ ai phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG thì có thể thông báo cho NHNN, BHTGVN và các cơ quan chức năng bằng một trong các cách sau: gửi văn bản, thư điện tử hoặc trực tiếp tới cơ quan công an tại địa phương, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố tại địa phương, Chi nhánh BHTG khu vực hoặc Trụ sở chính của BHTGVN để phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG kèm theo bằng chứng (nếu có).

Nhân đây, tôi cũng muốn nói với các bạn thính giả rằng: Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền nên bình tĩnh tìm hiểu, xác thực thông tin về tổ chức tham gia BHTG thông qua các nguồn tin chính thức từ tổ chức tham gia BHTG, Chi nhánh NHNN, chính quyền địa phương, BHTGVN,… Tin tưởng và phối hợp tích cực với chính quyền, Chi nhánh NHNN, BHTGVN trong quá trình thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Xin cảm ơn luật sư!