Hiện nay, các quy định về thức ăn chăn nuôi ở nước ta khá đầy đủ và được ghi rõ trong Luật Chăn nuôi và sau đó là các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Bởi thức ăn chăn nuôi là yếu tố quan trọng trong chăn nuôi, có thể ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhất là khi việc thịt, quầy thịt... có chứa các chất tăng trưởng, tồn dư kháng sinh, vi khuẩn... vượt quá quy định vẫn tồn tại.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - khách mời của chương trình Tư vấn chế độ chính sách sẽ giải đáp các quy định liên quan đến thức ăn chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mời các bạn nghe tại đây: