9 bệnh, tật bẩm sinh cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030, các nhóm đối tượng:

- Vị thành niên;

- Nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ;

- Phụ nữ mang thai;

- Trẻ sơ sinh

Được sử dụng miễn phí gói dịch vụ cơ bản sàng lọc trước sinh và sơ sinh 9 bệnh, tật bẩm sinh, bao gồm:

- 4 bệnh, tật sàng lọc trước sinh là hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

- 5 bệnh, tật sàng lọc sơ sinh là bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bệnh tim bẩm sinh.

Hiện nay, 60/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh Sau hơn 2 năm triển khai, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện các giải pháp và mục tiêu còn thấp.

Các tỉnh, thành cần đảm bảo nguồn lực thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh 9 bệnh, tật bẩm sinh

Mới đây, Bộ Y tế đã có Công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Đối với 3 tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 1999 cần chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1999/QĐ- TTg của địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 7375/BYT-TCDS ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế.

Chỉ đạo đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đảm bảo đến năm 2025 đạt được các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50%;

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%;

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70%;

- Tỷ lệ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đủ năng lực cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70%.

Để bảo đảm các đối tượng thuộc diện ưu tiên quy định tại Quyết định 1999/QĐ- TTg được sử dụng miễn phí gói dịch vụ cơ bản, đề nghị UBND tỉnh, thành phố đảm bảo nguồn lực cả về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn để sàng lọc trước sinh và sơ sinh 9 bệnh tật bẩm sinh.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện thống kê, tổng hợp đầy đủ các đối tượng đã tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi về Bộ Y tế để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.