Theo bà Maria Van Kerkhove - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của WHO, Omicron vẫn là một biến thể đáng lo ngại. Trong đó, những dòng nổi bật nhất được phát hiện trên toàn thế giới là BA.1, BA.1.1, BA.2, mới đây là BA.3 và các dòng phụ khác.

Nghiên cứu có tiêu đề “Sự xuất hiện và tầm quan trọng của BA.3” được công bố trên tạp chí Y tế Virology vào tháng 1 thông tin cụ thể về định nghĩa biến thể BA.3; thời điểm phát hiện và khả năng lây lan. Cụ thể:

Định nghĩa biến thể BA.3

Đến nay, Omicron được ghi nhận là biến thể có nhiều đột biến nhất của SARS-CoV-2. Sau 3 tháng (kể từ khi phát hiện vào tháng 11/2021 đến tháng 1/2022), biến thể này đã xuất hiện ở trên 150 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Omicron có ba dòng BA.1, BA.2 và BA.3. Nghiên cứu chứng minh, hai dòng BA.1 và BA.2 có sự khác biệt ở protein gai (yếu tố giúp virus xâm nhập tế bào con người). Ở BA.3 có sự kết hợp giữa các đột biến ở protein gai của BA.1 và BA.2.

Thời điểm phát hiện BA.3

Cả ba dòng được phát hiện vào cùng thời điểm và cùng một châu lục: BA.1 (Botswana), BA.2 (Nam Phi) và BA.3 (Nam Phi). Do đó, các virus phát triển đồng thời và có cơ hội phát triển trên toàn thế giới như nhau.

Mặc dù cả ba dòng đều lan ra toàn thế giới, nhưng tốc độ lây khác nhau. Nghiên cứu cho thấy: "Có một câu hỏi đặt ra, tại sao BA.1 lại chiếm ưu thế hơn nhiều so với các dòng khác. Điều này có thể do sự khác biệt về đột biến trong protein gai cần thiết để virus xâm nhập tế bào chủ".

Khả năng lây lan của BA.3

Dòng BA.3 gây ra số ca nhiễm thấp nhất trong 3 dòng của Omicron. Có thể suy đoán BA.3 lan truyền với tốc độ rất thấp và gây ra ít ca bệnh hơn do mất 6 đột biến của BA.1 hoặc nhận 2 đột biến từ BA.2.