Ngày 20/9, Bộ Y tế đã có thông tin liên quan tới việc thiếu cục bộ vaccine Moderna phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi.

Theo Theo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW đã cung cấp đầy đủ vaccine Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna.

Tuy nhiên ở một số địa phương, do nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna nhưng không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc Covid-19 phải hoãn tiêm; trong khi đó, vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi rã đông. Vì vậy, những địa phương này đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ em.

Để hỗ trợ các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW đã tổ chức điều chuyển vaccine giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với UNICEF để có thể sớm tiếp nhận vaccine Moderna, đảm bảo trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine.

Trước đó, TP. Hồ Chí Minh đã có thông tin về tình trạng thiếu 116.000 liều vaccine Moderna để tiêm cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi.

Hồi gần cuối tháng 8/2022, trong văn bản gửi các địa phương, Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho biết, Viện đã tiếp nhận viện trợ và phân bố 9.187.200 liều vaccine Moderna trẻ em (0,25ml) cho các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi. Trường hợp không sử dụng hết thì mới được dùng để tiêm mũi nhắc lại cho người lớn.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi sẽ tiêm liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna (từ 6 tuổi) thì 2 mũi phải cùng loại vaccine. Điều này có nghĩa là trẻ đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna thì mũi 2 cũng phải tiêm vaccine Moderna.