Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để ban hành thông tư quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân do ngân sách nhà nước chi trả.

Điều này nhằm khắc phục tồn tại ở nhiều địa phương còn lúng túng trong xác định hoạt động trọng tâm để bố trí nguồn lực, kinh phí cấp cho trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Theo đó, việc ban hành thông tư sẽ tạo cơ sở pháp lý để trạm y tế có thể cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu nhất trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tư được ban hành sẽ thể hiện tính ưu việt của chế độ, sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền đến sức khỏe của người dân.

Thông tư này đưa ra các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của 37 gói dịch vụ thuộc 15 nhóm. Trong đó gồm chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, nhóm dịch vụ về tiêm chủng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe khi kết hôn…

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, tổ chức mạng lưới của hệ thống y tế cơ sở, cơ cấu tổ chức, nhân lực của trạm y tế và mô hình bệnh tật, các địa phương sẽ xây dựng lộ trình triển khai các dịch vụ. Các cơ quan chức năng tuyến trên chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật và chỉ đạo tuyến để các trạm y tế có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Địa phương sẽ chịu trách nhiệm rà soát, xác định trọng tâm ưu tiên trên địa bàn và bố trí kinh phí cho các trạm y tế. Việc trạm y tế cung cấp các dịch vụ có chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên khi người dân đã được chăm sóc và phòng bệnh, được tư vấn và nâng cao sức khỏe ngay tại cơ sở.

Trước đó, Bộ Y tế đã tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của chính sách, tổ chức nhiều hội thảo, cuộc họp tham vấn các đơn vị.

Việc ban hành thông tư là để thực hiện Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội về "Giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Đồng thời cũng nhằm khuyến khích các địa phương chủ động, tích cực triển khai và đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, tạo điều kiện để hoàn thiện mạng lưới y tế từ trung ương đến địa phương, từng bước nâng năng lực cung cấp dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở.

Từ đó sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc, tử vong, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân.