Ngày 21/3, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra mắt ứng dụng “Quản lý danh mục kỹ thuật” kết nối và liên thông với cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh. Hiện đã có 461.790 kỹ thuật của tất cả bệnh viện công lập và ngoài công lập được số hóa và công khai.

Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về danh mục kỹ thuật của các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa chỉ https://thongtin.medinet.org.vn.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi số công tác thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật giúp rút ngắn nhiều công đoạn trước đây.

Cụ thể, sẽ tiết kiệm thời gian đi lại của các chuyên gia thuộc các bệnh viện hạng một tuyến cuối của thành phố.

Thêm vào đó, tiết kiệm giấy mực do phải photocopy ra nhiều bản để gửi đến các chuyên gia để thẩm định.

Quan trọng hơn, đây sẽ là nền tảng để cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát, kiểm tra sự tuân thủ các danh mục kỹ thuật được phê duyệt.

Điểm đặc biệt của phần mềm này chính là khả năng liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu về nhân sự hành nghề tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh, do đó rất thuận tiện cho công tác quản lý nhân sự thực hiện từng kỹ thuật cụ thể.

Một yêu cầu bắt buộc (đã được Bộ Y tế quy định) đòi hỏi các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm đó là phải thường xuyên cập nhật nhân sự trên phần mềm quản lý hành nghề của Sở Y tế.

Theo đó, việc phát huy những tiện ích của phần mềm này sẽ giúp các bệnh viện dễ dàng theo dõi các thông tin liên quan đến tiến độ của hồ sơ danh mục kỹ thuật từ khi nộp hồ sơ đến khi Sở Y tế phê duyệt.

Với phần mềm này, người dân có thể biết, cùng giám sát và kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm chuyên môn qua app “Y tế trực tuyến”.

Sở Y tế yêu cầu tất cả phòng khám đa khoa và các phòng khám chuyên khoa có thực hiện kỹ thuật phải thực hiện chuyển đổi số toàn bộ danh mục kỹ thuật và khi có yêu cầu thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật phải thực hiện đăng ký qua phần mềm.