Từ khóa tìm kiếm: 7 trường ĐH kỹ thuật

7 trường ĐH kỹ thuật ký kết hợp tác về chuyển đổi số trong quản trị đại học

[VOV2] - 7 trường ĐH kỹ thuật đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hoạt động chuyển đổi số trong quản trị đại học. Hướng đến mục tiêu chung thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc ứng dụng và thực hiện quá trình chuyển đổi số trong việc quản trị đại học.

[VOV2] - 7 trường ĐH kỹ thuật đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về hoạt động chuyển đổi số trong quản trị đại học. Hướng đến mục tiêu chung thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc ứng dụng và thực hiện quá trình chuyển đổi số trong việc quản trị đại học.

7 trường ĐH hàng đầu khối kỹ thuật ký thoả thuận hợp tác với UBND tỉnh Yên Bái

[VOV2] - Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại UBND tỉnh Yên Bái diễn ra buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và 07 trường đại học kỹ thuật.

[VOV2] - Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại UBND tỉnh Yên Bái diễn ra buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và 07 trường đại học kỹ thuật.