Từ khóa tìm kiếm: CPI

Giảm trừ gia cảnh lạc hậu: Người dân mòn mỏi "cõng" thuế

[VOV2] - Giảm trừ gia cảnh là biện pháp hỗ trợ cần thiết của Nhà nước để người nộp thuế giảm áp lực tâm lý, yên tâm tạo ra của cải, vật chất. Thế nhưng với mức giảm như hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng không còn phù hợp với thực tế chi tiêu của cuộc sống.

[VOV2] - Giảm trừ gia cảnh là biện pháp hỗ trợ cần thiết của Nhà nước để người nộp thuế giảm áp lực tâm lý, yên tâm tạo ra của cải, vật chất. Thế nhưng với mức giảm như hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng không còn phù hợp với thực tế chi tiêu của cuộc sống.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,18%

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

Số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước

[VOV2] - Số người có việc làm tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm... là những tín hiệu tốt cho việc phát triển kinh tế năm 2022.

[VOV2] - Số người có việc làm tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm... là những tín hiệu tốt cho việc phát triển kinh tế năm 2022.