Từ khóa tìm kiếm: Luật phòng chống ma túy năm 2021

Trường hợp nào được khuyến khích cai nghiện tự nguyện?

[VOV2] - Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy, các quy định đã bám sát thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

[VOV2] - Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy, các quy định đã bám sát thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phòng, chống ma túy - Chặt cung, giảm cầu

[VOV2] - Tội phạm ma túy được coi là “tội phạm của các loại tội phạm”, ngày càng hoạt động manh động, tinh vi, có trang bị vũ khí nóng. Muốn phòng, chống tội phạm này cần phải chặt cung, giảm cầu.

[VOV2] - Tội phạm ma túy được coi là “tội phạm của các loại tội phạm”, ngày càng hoạt động manh động, tinh vi, có trang bị vũ khí nóng. Muốn phòng, chống tội phạm này cần phải chặt cung, giảm cầu.