Từ khóa tìm kiếm: Tinh hoa đạo học

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Tinh hoa đạo học

[VOV2] - Tối 16/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Tinh hoa đạo học. Đây là sản phẩm thuộc Chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

[VOV2] - Tối 16/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Tinh hoa đạo học. Đây là sản phẩm thuộc Chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Hấp dẫn tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

[VOV2] - Tối 29/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học" đã chính thức ra mắt công chúng.

[VOV2] - Tối 29/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học" đã chính thức ra mắt công chúng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám sắp mở tour đêm phục vụ du khách

[VOV2] - Tối 22/10 Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vận hành thử tour Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố dùng công nghệ kể chuyện di sản.

[VOV2] - Tối 22/10 Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vận hành thử tour Trải nghiệm Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Điểm nhấn của tour đêm này nằm ở yếu tố dùng công nghệ kể chuyện di sản.