Từ khóa tìm kiếm: Trật tự

Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có làm khó người dân?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Người dân sẽ sử dụng các giấy tờ gì để thực hiện các thủ tục hành chính?

Trật tự ATGT đường bộ - Luật riêng để tăng tính khả thi?

[VOV2] - Những năm gần đây, kinh tế xã hội phát triển, giao thông đường bộ đã có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có quy định phù hợp.

[VOV2] - Những năm gần đây, kinh tế xã hội phát triển, giao thông đường bộ đã có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có quy định phù hợp.