Từ khóa tìm kiếm: nước mắt bảo tồn

Nước mắt bảo tồn: Kỳ 3 - "Tiến" hay "thoái"?

[VOV2] - Đầu tư văn hóa là đầu tư cho tương lai. Chúng ta không nóng vội, nhưng cũng không cho phép bất cứ một sự lãng phí nào. Sai thì phải sửa, không phù hợp thì phải chuyển đổi. Bảo tồn, phát triển văn hóa - dứt khoát không thể khiên cưỡng.

[VOV2] - Đầu tư văn hóa là đầu tư cho tương lai. Chúng ta không nóng vội, nhưng cũng không cho phép bất cứ một sự lãng phí nào. Sai thì phải sửa, không phù hợp thì phải chuyển đổi. Bảo tồn, phát triển văn hóa - dứt khoát không thể khiên cưỡng.

Nước mắt bảo tồn

[VOV2] - Làng Văn hóa DLCDTVN, một công trình đồ sộ của Bộ VHTT&DL với nguồn đầu tư “khủng” từ ngân sách lên tới hàng nghìn tỷ đồng sau hơn 10 năm chính thức đi vào hoạt động đã cho thấy những bất cập của một “mô hình nghìn tỷ” lãng phí và không xứng tầm.

[VOV2] - Làng Văn hóa DLCDTVN, một công trình đồ sộ của Bộ VHTT&DL với nguồn đầu tư “khủng” từ ngân sách lên tới hàng nghìn tỷ đồng sau hơn 10 năm chính thức đi vào hoạt động đã cho thấy những bất cập của một “mô hình nghìn tỷ” lãng phí và không xứng tầm.