Từ khóa tìm kiếm: sự kiện tiêu biểu

Một năm thành công của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

[VOV2] - Sáng 22/12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024; trao giải Cuộc thi thiết kế ứng dụng (Apps) quản lý rác thải nhựa; Lễ trao tặng danh hiệu Sự kiện du lịch tiêu biểu 2023

[VOV2] - Sáng 22/12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024; trao giải Cuộc thi thiết kế ứng dụng (Apps) quản lý rác thải nhựa; Lễ trao tặng danh hiệu Sự kiện du lịch tiêu biểu 2023

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022

[VOV2] - Năm 2022, bức tranh kinh tế xã hội của Thủ đô có nhiều điểm sáng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. VOV2 xin giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

[VOV2] - Năm 2022, bức tranh kinh tế xã hội của Thủ đô có nhiều điểm sáng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. VOV2 xin giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022

[VOV2] - Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhờ những chính sách hỗ trợ đầu tư đúng của Đảng, nhà nước và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã, đang khẳng định vai trò của mình thông qua những hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu.

[VOV2] - Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhờ những chính sách hỗ trợ đầu tư đúng của Đảng, nhà nước và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã, đang khẳng định vai trò của mình thông qua những hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu.

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022

[VOV2] - Sáng 6/12, Báo Văn hóa, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Đây là sự kiện thường niên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.

[VOV2] - Sáng 6/12, Báo Văn hóa, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Đây là sự kiện thường niên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.

10 sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội năm 2021

[VOV2] - Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi; chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hay 100% số xã của Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… là những con số, sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội trong năm 2021.

[VOV2] - Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi; chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hay 100% số xã của Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… là những con số, sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội trong năm 2021.