Với chức năng nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo giao phó, kể từ khi thành lập, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán( VIASM ) đã triển khai rất nhiều hoạt động hiệu quả nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tập huấn bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chương trình Toán học trọng điểm quốc gia, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học và đời sống và đặc biệt là bồi dưỡng những tài năng Toán học trẻ. Năm 2022 là năm VIASM có nhiều thành tựu nổi bật.

10 Sự kiện nổi bật năm 2022 của VIASM

1. Các hoạt động của VIASM chính thức đi vào ổn định tại địa điểm mới với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế lớn, đón tiếp nhiều nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đến làm việc tại Viện ngay khi Việt Nam mở cửa trở lại vào 15/3/2022.

2. Sau hơn 10 năm hoạt động, ngày 30/8/2022, VIASM tổ chức Lễ khánh thành trụ sở với sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, các bộ/ban/ngành, đối tác, cộng đồng Toán học trong và ngoài nước và những người bạn thân thiết.

3. Hội đồng đánh giá quốc tế gồm 6 nhà Toán học quốc tế và trong nước đã thực hiện đánh giá các hoạt động của VIASM giai đoạn 2016-2021 (lần đánh giá đầu tiên được thực hiện năm 2015).

4. Tổ chức một số hoạt động khoa học quốc tế lớn:

VIASM-ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory, IACR-VIASM Summer School on Cryptography

5. Ký kết thỏa thuận hợp tác CNRS-VIASM-VAST thành lập Phòng nghiên cứu quốc tế Việt - Pháp về Toán học và các ứng dụng (International Research Laboratory France-Vietnam in Mathematics and its Application - IRL FVMA)

6. Bước đầu xây dựng và tổ chức hoạt động kết nối các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực ứng dụng toán học trọng điểm (theo 5 định hướng ưu tiên của Chương trình Toán).

7. Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 chính thức đi vào hoạt động:

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai Chương trình;

Thành lập Ban điều hành;

Bộ Tài chính Ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình;

Triển khai các đề tài cấp Bộ dành cho nhà khoa học trẻ;

Xây dựng các quy định về Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc;

Quy chế xét cấp học bổng cho SV lĩnh vực Toán và Thống kê;

8. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các Trường/Khoa Toán, đặc biệt là khoa Toán ở ba miền (Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN; Khoa Toán-Thống kê, Trường ĐH Quy Nhơn; Khoa Toán-Tin học, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM)

9. VIASM được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ phụ trách tổ chức tập huấn Đội tuyển IMO 2022 và đã đạt thành tích cao. Chương trình Toán mở rộng các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tập trung vào những học sinh tài năng để chuẩn bị cho IMO (VIMONI).

10. Các hoạt động của VIASM tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức khoa học, giáo dục uy tín trên thế giới đồng tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế lớn.

Một số hình ảnh phản ánh các hoạt động của VIASM năm 2022