Từ khóa tìm kiếm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ngày hội Toán học mở Huế 2022

[VOV2] - Ngày 17/4 tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) diễn ra ngày hội Toán học mở Huế 2022 (MOD 2022) với chủ đề “Toán học kết nối” (Mathematics Unites).

Giáo sư Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự Hội đồng Toán học London

[VOV2] - Tại cuộc họp phiên toàn thể ngày 02/07/2021 của Hội Toán học London (London Mathematical Society - LMS),  GS. Ngô Bảo Châu được bầu là thành viên danh dự (Honorary Member) của LMS.

Nâng cao vị thế của Toán học Việt nam trong khu vực và thế giới

[VOV2] - Sau 10 năm thành lập và đi vào hoạt động với uy tín khoa học của GS Ngô Bảo Châu và nhiều nhà Toán học hàng đầu, với rất nhiều hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực..., Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã góp phần đưa Toán học Việt nam thăng hạng